JATO Total Cost
of Ownership

Jak jsou vaše vozy srovnatelné z hlediska celkových nákladů na provoz? Máte přístup k detailním informacím a spolehlivé nástroje, které zajistí, že znáte dopad klíčových rozhodnutí na provoz, pojištění a zůstatkovou hodnotu?

Chcete zlepšit své dovednosti v řízení nákladů na vozidlo v průběhu vlastnictví? Chcete si vybudovat silnou a udržitelnou pozici u zákazníka? Chcete zajistit, aby vaše vozy obstály co nejlépe z hlediska fleetového a leasingového prodeje?

  • SNADNÉ POUŽITÍ

   JATO Total Cost of Ownership (TCO) navazuje na všechna data, která se podílí na celkových nákladech na vlastnictví vozidla a spojuje všechy tyto datové soubory do jediného, snadno využitelného řešení.

  • CELKOVÉ NÁKLADY

   TCO se zaměřuje na celkové životní náklady vozidla, kombinuje přímé a nepřímé náklady včetně akvizice, průběžnou údržbu, servis, palivo a veškeré provozní náklady.

  • INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ

   Využíváno výrobci, distributory a fleet manažery, tyto neocenitelné informace kombinují datové soubory do jediného integrovaného řešení.

  • KOMBINOVANÉ DATOVÉ SOUBORY

   Kombinovaná data zahrnují specifikace vozidel, náklady na servis a údržbu, pneumatiky, odpisy, daně, pojištění a palivo

  • KLÍČOVÉ EVROPSKÉ ZEMĚ

   K dispozici ve všech hlavních evropských zemích, může být v multi-jazykovém či měnovém formátu

  • PŘIZPŮSOBENÍ ZNAČCE

   Může být přizpůsobeno firemní identitě zákazníka.

  TCO funkce pro výrobce a distributory:

  • ASISTOVANÁ ANALÝZA

   Pomáhá při analýze všech složek celkových nákladů na životnost, oproti ostatním výrobkům na trhu

  • NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU

   Umožňuje oddělením testovat scénáře a pomáhá formovat provozní náklady budoucích vozidel.

  • SROVNÁNÍ SEGMENTŮ

   Umožńuje srovnání v rámci různých segmentů např. prémiová značka versus velkoobjemová značka.

  • HLAVNÍ KONKURENTI

   Umožňuje srovnání výhod a nevýhod modelu oproti klíčové konkurenci.

  TCO funkce pro Fleetové, Leasingové & Finanční podnikání:

  • ANALÝZA TRHU

   Umožňuje objektivní analýzu trhu na základě údajů a informací z nezávislých zdrojů.

  • ZŮSTATKOVÉ HODNOTY

   Nabízí transparentnost zůstatkových hodnot při porovnávání různých modelů.

  • NÁVRATNOST INVESTICE

   Tím, že identifikuje nejvhodnější produkty z hlediska spolehlivosti a návratnosti investic, pomáhá definovat automobilovou strategii.

  • SROVNÁNÍ ZNAČEK

   Provádí celoevropské srovnání napříč značkami, což umožňuje ohodnocení dle trhu.

Kontaktujte nás pro další diskuzi o JATO Total Cost of Ownership a přístupu pro váš tým.
Těšíme se na vás.