ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παρακαλούμε διαβάστε τα τελευταία αποτελέσματα της εταιρείας μας κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015