JATO Protikorupční Politika

JATO Dynamics Limited se zavazuje provozovat své podnikatelské aktivity řádně poctivě, otevřeně a zásadově. Netolerujeme korupci a očekáváme, že všechny třetí strany, s nimiž obchodujeme, se chovají stejně. Věnujeme náležitou pozornost tomu, abychom zajistili, že nebudeme pracovat s třetími stranami, jejichž standardy, pokud jde o korupci, by mohly poškodit naši reputaci.

Protikorupční politika společnosti zakazuje všechny formy úplatků. To se týká všech našich agentů, zaměstnanců, poskytovatelů služeb, dodavatelů, konzultantů a agenturních pracovníků, bez ohledu na jejich lokalitu, funkci, roli a postavení v rámci JATO.

Vedení se zavazuje k provádění a prosazování účinných postupů, aby zabránilo, monitorovalo a eliminovalo korupci a zajistilo dodržování zákona o úplatkářství (the Bribery Act 2010). Nominovaný ředitel rady (tzv ‘Compliance Officer’) je zodpovědný za implementaci, efektivní provádění a pravidelné přezkoumání protikorupční politiky a postupů JATO.

Prosím klikněnte zde pro přístup k protikorupční politice JATO. Máte-li jakékoli obavy nebo podezření, že JATO nebo některý z jeho zaměstnanců, poskytovatelů služeb, zástupců, dodavatelů, konzultantů, obchodních dodavatelů nebo odběratelů se chová způsobem, který je v rozporu se zákonem o podplácení (the Bribery Act 2010) nebo s protikorupční politikou JATO, kontaktujte prosím našeho pracovníka “Compliance Officer” prostřednictvím mailu na compliance.officer@www.jato.com.

Vyberte si, jak nás kontaktovat