Jak mít vždy aktuální informace o neustále se měnícím automobilovém trhu? Jak postupovat při stanovení "taktických" rozhodnutí pro stimulaci poptávky na vysoce konkurenčním trhu? Automobilový průmysl čelí velkým výzvám. Změna životního stylu zákazníků, znalosti, inovace v oblasti technologie a nové trhy formují budoucnost tohoto odvětví.

Jaké hlavní specifikace, funkce a výkon budete požadovat, pro stanovení konkurenční pozice připravovaného produktu? Jaké informace z průzkumu trhu budete potřebovat pro prokázání životaschopnosti nového produktu?

Potřeba přesné, včasné a úplné informace je větší než kdy předtím. Být schopen určit, jaké komponenty, funkce a výkonnostní cíle budou třeba pro stanovení konkurenční pozice definovaného produktu, je klíčem k zajištění komerční životaschopnosti a návratnosti investic.

Nyní je řada na vašich pracovnících vývoje…
Mají přístup ke správným informacím, které jim pomohou identifikovat klíčové trendy na trhu v příslušném segmentu? Mají vaše plánovací týmy přístup k integrovaným globálním řešením pro provedení důkladných analýz?

Jak sledují konkurenční budoucí modely a technologie? Jak monitorují nové trendy ve specifikacích a sledují důležité položky příplatkové výbavy?

Být schopen prokázat hlavní znalosti z oboru v průběhu celého procesu životního cyklu výrobku je rozhodující pro úspěch vašeho uvedení na trh, dává důvěru, že máte ten správný produkt pro daný trh se správnými komponenty a funkcemi, které osloví vaše zákazníky.

Proč si výrobci automobilů vybírají JATO

Naši zákazníci se na nás často obracejí, abychom jim pomohli získat kvalitní a přesné informace o specifikacích a prodejích osobních automobilů a lehkých užitkových vozů.
Naše portfolio řešení pro výrobce automobilů poskytuje informace o trhu potřebné pro všechny fáze životního cyklu výrobku od počátečního plánování až po prodej.

Pro více informací o službách a produktech JATO

Kontaktujte nás