JATO V5

Jak mít stále aktuální informace o komplexním a neustále se měnícím automobilovém průmyslu? Poskytujete vašim týmům ty nejlepší nástroje a odpovídající úroveň informací, aby měli jistotu, že jsou vždy informováni o změnách cen, specifikací, prodejů a pobídek u vašich i konkurenčních modelů?

Máte přístup ke správným informacím, abyste si byli jisti, že uvádíte odpovídající výrobek na trh?

Ať už jsteglobální centrála, lokální NSC nebo importér, máte dostatečný přehled o tom, jaké typy vozidel spotřebitelé kupují?

  • VÝVOJ NOVÝCH PRODUKTŮ

   Vytvořte a vyzkoušejte si scénáře pro budoucí vozy a usnadněte si proces vývoje nových produktů

  • OD OPCÍ KE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

   Schopnost rozpoznat, kdy je třeba přesunout příplatkovou výbavu do standardní výbavy vozu

  • HODNOTOVÁ ANALÝZA

   Funkce hodnotové analýzy umožňuje přesné porovnání vašeho vozidla s konkurencí

  • HODNOTOVÁ PROPOZICE

   Identifikujte příležitosti na trhu, kde můžete mít lépe vyváženou hodnotu vozu pro vašeho koncového zákazníka

  • PŘEHLED O TRHU

   Přehled o celém trhu, konkurenční pozice, marketingové trendy a ModelMix napříč segmenty

  • PROZKOUMEJTE KONKURENCI

   Prozkoumejte specifikace konkurenčních vozů, objemy a pobídky

  • UNIKÁTNÍ STATISTIKY

   Unikátní soubor prodejních statistik včetně cen a specifikací, které umožňuje ModelMix analýzu trhu

  • HODNOTA POBÍDEK PRO ZÁKAZNÍKA

   Umožňuje porovnat zákaznickou hodnotu pobídek pro vaše vozidla s konkurencí a současné trendy

  • PODPŮRNÉ ANALÝZY

   Umožňuje analyzovat kategorie a typy pobídek a tím podpořit analýzy různých druhů pobídek, např. slevy, výbavy, finanční pobídky, atd.

  • HISTORICKÉ INFORMACE

   Přístup k cenným historickým informacím, které mohou být použity k podrobné analýze trendů

  • MANAŽERSKÝ REPORTING

   Vytvořte si analýzy s pomocí řady grafů k podpoře vašeho reportingu

CO víme?

Po nedávné globální recesi vidí výrobci automobilů známky oživení, nicméně, automobilový průmysl je stále vysoce konkurenční a spotřebitelé jsou více informovaní a náročnější než kdy předtím. Díky zkrácení životního cyklu výrobků, tlaku na náklady, legislativním požadavkům a nutnosti nových technologií, nové vozy musí být odpovídajícím způsobem vybaveny a naceněny a je nuto počítat s měnící se situací v konkurenčním prostředí. Zákaznické pobídky a výdaje musí být sledovány, aby se zajistila odpovídající podpora produktového portfolia proti konkurenci, a dále je vyžadována komplexní hodnotová analýza k přizpůsobení cen a strategií pro optimalizaci příjmů.

Jak může JATO V5 pomoci?

JATO V5 je analytický nástroj pro pracovníky v automobilovém průmyslu po celém světě. Obsahuje kompletní specifikace, prodejní statistiky a zákaznické pobídky. Jako takový, má JATO V5 stálé místo v pracovních procesech našich zákazníků. JATO V5 umožňuje analyzovat velké množství srovnatelných informací s cílem najít odpovídající umístění pro váš produkt v současném i budoucím konkurenčním prostředí.

To vám umožní rychle a efektivně přijímat informovaná rozhodnutí, která jsou kritická pro vaše podnikání. Porovnáním vašeho produktu s průměrem pro daný segment, nebo pro skupinu konkurentů, zjistíte přesně vaši pozici a můžete provést potřebné úpravy. Můžete také určit pravděpodobné budoucí trendy, které mohou být důležité v procesu vývoje nového produktu.

Pro více informací o tom, jak JATO V5 může pomoci vašemu podnikání – klikněte prosím zde.

Těšíme se na Vás.

Související řešení

KONTAKT – SÍDLO FIRMY