JATO V5

Hur håller ni er uppdaterade i en komplex och ständigt föränderlig bransch? Förser ni era team med de bästa verktygen och rätt information för att säkerställa ni som företag ständigt är medvetna om de regelbundna ändringarna av pris, specifikationer, volymer och kampanjer både för era egna modeller, och även de av era konkurrenter?

HAR NI TILLGÅNG TILL RÄTT INFORMATION FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT ERA PRODUKTER ÄR KORREKT POSITIONERADE PÅ MARKNADEN?

Oavsett om ni är ett globalt huvudkontor, lokala NSC eller importörer; har ni tillräckligt med insyn i vilka typer av fordon konsumenterna köper?

  • NY PRODUKTUTVECKLING

   Bygg och testa koncept för framtida fordon, för att hjälpa er nya produktutvecklingsprocess

  • TILLVAL TILL STANDARD

   Möjlighet att spåra när en funktion flyttas från att vara ett tillval till en del av ett fordon standardutrustning

  • VÄRDEANALYS

   Värdeanalysfunktionaliteten låter er noggrant jämföra ert fordon mot er egen produktlinje samt era konkurrenters

  • VÄRDEERBJUDANDE

   Identifiera möjligheter på marknaden där ni kan ge ett bättre erbjudande till er slutkund

  • INSIKT PÅ MARKNADEN

   Insikt på hela marknaden, konkurrenskraftig positionering, marknadsföringstrender och ModelMix över alla segment

  • UTFORSKA KONKURRENTERNA

   Undersök konkurrenskraftiga fordons specifikationer, volymer och kampanjer

  • UNIK STATISTIK

   En unik uppsättning volymstatistik, inklusive priser och specifikationer som möjliggör ModelMix analys av marknaden

  • KAMPANJERS KUNDVÄRDE

   Låter er jämföra kampanjers kundvärde för ert fordon vs konkurrens, samt eventuella trender

  • ANALYSSTÖD

   Möjliggör analys av kampanjer per kategori, och därigenom stöd för analyser av olika typer av kampanjer, t.ex. rabatt, produkt, finans, ägande etc.

  • HISTORISK INFORMATION

   Tillgång till värdefull historisk information som kan användas för att genomföra djupgående trendanalyser

  • LEDNINGSRAPPORTERING

   Produsera er analys på ett antal olika diagram för att stödja er ledningsrapporering

VAD VET VI?

Efter den senaste tidens globala recession ser fordonstillverkare nu tecken på en återhämtning. Dock är branschen fortfarande mycket konkurrensutsatt,och konsumenterna är mer pålästa och krävande än någonsin. Med kortare produktlivscykler, tryck på kostnader, rättsliga krav och en aptit för ny teknik måste nya fordon och modeller vara utrustade och prissatta på lämpligt sätt, med alla tänkbara situationer analyserade i rätt sammanhang. Kampanjpaket och utgiftermåste följas upp för att säkerställa att produktportföljen står emot i konkurrensen, och omfattande värdeanalyser krävs för att anpassa prissättning och strategier för att optimera intäkterna.

HUR KAN JATO V5 HJÄLPA?

Med fullständiga specifikationer, volym- och kampanjanalysresurser är JATO V5 analysplattformen för produktplanerare inom fordonsvärlden. Både JATO V5 och JATOs marknadsinformation har blivit djupt rotade i våra kunders arbetsprocesser. Med JATO V5 kan ni analysera ett brett utbud av jämförbar information, för att effektivt positionera er konkurrerande på den nuvarande och framtida marknaden.

Detta gör att ni snabbt och effektivt kan fatta välgrundade beslut som är avgörande för er verksamhet. Genom att jämföra er mot branschsnittet för ett valt segment, eller en grupp av konkurrenter, kan ni förstå om ni ligger före eller efter i utvecklingstrenden och göra nödvändiga justeringar. Ni kan också identifiera och förutse troliga framtida trender, som ni kan överväga i er nya produktutvecklingsprocess.

För mer information och för att ta reda på hur JATO V5 kan höja värdet på ert företag – klicka här. Vi ser fram emot att prata med dig.

Relaterade Tjänster

KONTAKT - HUVUDKONTOR