Vår Researchfilosofi

JATOs researchorganisation är hörnstenen till framgång för organisationen, och grunden för alla våra produkter och tjänster.

Nivån av noggrannhet uppskattas av några av de största organisationerna inom fordonsindustrin både tillverkare, återförsäljare, leasing, komponentleverantörer och traktortillverkare.
  • Korrekt

    Garanterar aktuell och exakt information om marknaden

  • Aktuell

    Reagerar snabbt på marknadshändelser

  • Fullständig

    Tar fram och presenterar all information våra kunder begär

Allt eftersom fordonsindustrin förändrars utvecklas våra researchmetoder och lösningar för att möta kraven från våra kunder. Oavsett om det är aktuell eller historisk information ni söker kan ni vara säker på att ni kommer att använda den mest omfattande, noggranna och validerade informationen i världen.

Vi är stolta över vår förmåga att rekrytera researchpersonal lokala till det land där vi verkar, vilket ger oss möjlighet att bygga nära kontakter med lokala tillverkare och importörer. Detta ger oss möjlighet att reagera snabbt och effektivt på lokala nyheter och förändringar på marknaden.

För att säkerställa att vi uppfyller våra kunders behov genomför alla nyrekryterade researchers ett rigoröst träningsprogram och utvärderas kontinuerligt. Vi engagerar oss internt åt kvalitetssäkring genom vår avtalade standardnivå, och ser till att teamet är konsekventa vid uppfyllandet av kundbehov över hela världen.

För mer information och för att upptäcka hur JATOs tillförlitliga information kan gynna och höja värdet på ert företag, vänligen kontakta JATO Dynamics.

Välj hur ni vill kontakta oss