Naše dědictví

Naše reakce na potřebu transparentních informací, bezprostřední komunikace a řešení na míru bude formovat naše směřování a úspěch v nadcházejících letech.

Historie společnosti JATO začíná v polovině 80. let, kdy automobilový průmysl dosáhl zásadní etapy svého globálního vývoje. Dnes je JATO leaderem na trhu se zastoupením v desítkách zemí po celém světě, kde poskytuje informace o automobilovém trhu, což je jednou z klíčových stránek společnosti.

Začátkem činnosti společnosti byla objednávka od PSA týkající se průzkumu a shromažďování údajů v osmi evropských zemích. Tím společnost získala možnost stanovit postupy a funkce, které jsou základem našeho úspěchu a jsou stále platné.

V prvních letech JATO zavedlo praxi prosazování primární spíše než sekundární výzkumné techniky, která je základem našeho renomé i dnes díky přesným, včasným a úplným údajům.

Díky tomu se společnost začala rychle rozvíjet. V automobilovém průmyslu byla poptávka po přesných a snadno použitelných informacích na podporu klíčových rozhodnutí, které měly zajistit výrobcům možnost rozvíjet svoji konkurenční výhodu. JATO znamenalo začátek nových znalostí trhu pro automobilový průmysl.

Začátkem devadesátých let JATO investovalo do technologií pro pracovníky v terénu a tato podpora pomohla zajistit špičkovou kvalitu informací. Konečným měřítkem všeho co vytváříme, byla vždy naše schopnost dodávat řešení pro automobilové výrobce. Díky tomu došlo k dalšímu teritoriálnímu a technologickému růstu.

Od samého počátku byla JATO společnost s mezinárodními rozměry, s prvním zaměstnancem na plný úvazek se sídlem v Itálii. Mezinárodní expanze a spolupráce mezi zeměmi se zrychlovala a nyní je JATO zastoupeno na více než 50-ti zahraničních trzích. Naši zákazníci se mohou spolehnout na naše zkušenosti v automobilovém průmyslu, na znalosti a analýzy, které jim pomohou činit informovaná rozhodnutí.

Vývoj digitálních technologií a přístup k informacím se změnil daleko více, než se dalo očekávat před 30 lety. JATO dnes spoluutváří chování spotřebitelů a umožňuje společnostem získat aktuální, personalizované informační řešení.

Vyberte si, jak nás kontaktovat