Vårt Arv

Hur vi hanterar utmaningarna med överskådlig och transparent information, näst intill ögonblicklig kommunikation och personliga kunskapslösningar kommer att forma vår riktning och framgång i många år framöver.

JATOs historia börjar i början av 80-talet när fordonsindustrin hade nått en avgörande fas i sin globala utveckling. Idag är JATO ett marknadsledande företag med verksamhet i dussinals länder världen över, att där ge bevakning av fordonsmarknaden och skapa insikt som nu är en av företagets viktigaste styrkor.

Starten var vår första order från PSA på ett år av research och datainsamling i åtta olika länder i Europa. Detta gav verksamheten drivkraft och möjliggjorde för JATO att fastställa de processer och funktioner som definierar vår framgång och som användas än idag.

Under dessa tidiga år etablerade JATO en praxis att bedriva primära snarare än sekundära researchsmetoder, vilket är grunden för vårt anseende idag av korrekt, aktuell och fullständig information.

Med dessa fundamentala delar på plats började företaget att växa snabbt. Det fanns en aptit i branschen för exakt och lättanvänd information för att stödja viktiga beslut och ha potential att ge fordonstillverkare möjlighet att utveckla sin konkurrenskraft. JATO representerade början på en ny marknadskännedom för fordonssektorn.

I början av 1990-talet investerade JATO i teknik för lokala researchers vilket gav ytterligare stöd och möjlighet att säkerställa kvaliteten på information, och den data vi fick fram var oöverträffad. Vår styrka har alltid varit vår förmåga att leverera till och stödja fordonsindustrin. Genom denna åtgärd har både vår områdestillväxt och våra tekniska framsteg varit enorma framgångar.

Redan från början har JATO varit ett företag med internationell närvaro, med de första heltidsanställda medarbetarna baserade i Italien. Den internationell expansion och det gränsöverskridande arbete accelererade snabbt och har vi nu inblick i över 50 marknader utomlands. Våra kunder litar på vår branscherfarenhet, kunskap och analytiska förmåga för att hjälpa dem fatta välgrundade beslut.

Utvecklingen av digital teknik och tillgång till information har förändrat kunskapen långt bortom vad som kunde ha förväntats för 30 år sedan. Idag omformar JATO konsumenternas och företagens beteenden och ökar möjligheterna för företag att få originella informationslösningar i realtid.

Välj hur ni vill kontakta oss