Naše vize a poslání

Naše vize a poslání vytváří naše ambice, a to jak si přejeme spolupracovat s našimi zákazníky do budoucna.

Naše vize

Chceme být světovým lídrem v oblasti automobilové business intelligence.

Naše poslání

Naše poslání využívá naše vize a zásady a popisuje, jak dosáhneme stanovených cílů.

Budeme vytvářet průkopnická řešení problémů, která jdou nad rámec očekávání našich zákazníků.

Naši zaměstnanci jsou partneři pro naší budoucnost a zúčastněnými stranami v našich přáních. Všichni budeme jednat v souladu s našimi hlavními zásadami.

Naším strategickým záměrem je pomoci zákazníkům vytvářet významnou konkurenční výhodu používáním špičkových dat, informací a znalostí. Tím zlepšují své pracovní procesy, informované rozhodování a obchodní výsledky.

Aktivně podporujeme naše zákazníky v tom, aby nám poskytovali zpětnou vazbu o našich stanovených vizích a posláních…

Naše obchodní etika je založena na neustálém zlepšování. Zároveň si uvědomujeme, že musíme udržovat úzký a poctivý vztah se zákazníky a neustále poskytovat nejlepší možné služby.

Chcete-li nám pomoci vylepšit naše služby, kontaktujte nás prosím na customer.experience@jato.com a ať už jste kdekoli na světě, budeme Vás kontaktovat do 24 hodin.