JATO Volumes

Jak se udržujete v kontaktu s komplexními a neustálými změnami oboru? Poskytujete vašim týmům nejlepší nástroje a správnou úroveň informací, aby byly schopné reagovat na trendy na trhu?

Máte přístup ke správným informacím, abyste zajistili, že uvádíte správný výrobek na trh? Ať už jste globální centrála, lokální NSC nebo importer, máte dostatečně jasno v tom, jaký typ vozidel spotřebitelé kupují?

  • ZMĚNY U KONKURENCE

   Buďte v pozici, kdy reagujete na akce konkurenta v oblasti cen a pobídek

  • PLÁNOVÁNÍ & POSITIONING

   Zajišťuje podporu a zlepšení produktového plánování a poziční strategie

  • SPRÁVNÁ SPECIFIKACE

   Zajistí, že doručíte správné specifikace k uspokojení potřeb vašich zákazníků

  • DYNAMIKA TRHU

   Umožní vám porozumět dynamice trhu z různých úhlů pohledu

  • SPRÁVNÁ STRATEGIE

   Pomůže v rozhodování a vytvoření správné strategie pro boj na globálním automobilovém trhu

  • ANALÝZA PRODEJE

   Analyzuje prodeje konkurenčních vozidel a chápe tržní trendy

  • DETAILNÍ ANALÝZA

   Přístup k jedinečnému souboru prodejních statistik   včetně cen, které umožňují detailní analýzu tržního prostředí

  • HISTORICKÉ INFORMACE

   Přístup k historickým informacím, které mohou být použity k hloubkové analýze trendů

  • MANAŽERSKÝ REPORTING

   Vytvořte analýzu s pomocí řady grafů k podpoře vašeho reporting

  • VIZUALIZUJTE VAŠE VÝSTUPY

   Zviditelňuje celý trh a konkurenční umístění s analýzou toho, jak si stojíte oproti ostatním značkám

Co víme?

Globální automobilový průmysl se neustále mění a zákazníkům přináší hodnoty nebývalé úrovně. Vozy jsou mnohem dokonalejší, spolehlivější a plné standardních funkcí, za které by bylo nutno si před pár lety připlatit.

Globální konkurence je ještě náročnější při zavádění nových modelů a nových segmentů jako reakce na měnící se zákaznické potřeby. Proto potřeba aktuálních přesných a včasných informací dává výrobcům základnu pro informovaná rozhodnutí.

Jak může JATO Volumes pomoci?

JATO poskytuje informace o prodejích prostřednictvím tří jedinečných řešení JATO Net, které poskytuje společnosti široký informační zdroj dodáváním nejnovějších fotografií, zpráv, nových specifikací a prodejních objemů přímo do uživatelské databáze. JATO V4 je řešení pro produktové a prodejní plánování a poskytuje okamžité rozhodovací podklady pro vaše podnikání. JATO Analysis and Reports je naše poradenské řešení pro jakoukoli zprávu z oblasti automobilového průmyslu, kterou vaše organizace může potřebovat.

Použití JATO Volumes umožňuje našim zákazníkům vytvářet požadované strategie pro konkurenční boj na globálním automobilovém trhu.

Související řešení

KONTAKT – SÍDLO FIRMY