JATO – Zwalczanie Korupcji

JATO Dynamics Limited zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób szczery, otwarty i uczciwy. Nie tolerujemy korupcji i spodziewamy się, wszystkie osoby trzecie, z którymi robimy interesy, postępują podobnie. Dokładamy należytej staranności, aby zapewnić, że nie współpracujemy z osobami trzecimi, których standardy w odniesieniu do przekupstwa mogą zaszkodzić naszej reputacji.

Polityka antykorupcyjna firmy zakazuje wszelkiego rodzaju przekupstwa.  Dotyczy to wszystkich naszych agentów, pracowników, dostawców usług, wykonawców, konsultantów i pracowników agencji, niezależnie od ich lokalizacji, funkcji, roli lub stojący w JATO.

Zarząd dąży się do wdrażania i egzekwowania skutecznych procedur zapobiegania, monitorowania, wyeliminowania przekupstwa i zgodnei z Briberya Act 2010. Nominowany starszy lider („Compliance Officer”) jest odpowiedzialny za wdrożenie, skutecznego działania i regularnego przeglądu procedur i polityki zwalczania przekupstwa w firmie JATO.

Proszę click here aby uzyskać dostęp do informacji na temat polityki antykorupcyjnej JATO Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub podejrzenia że JATO, lub któryś z pracowników, dostawców usług, agentów, wykonawców, konsultantów, handlu, partnerów, dostawców lub klientów mogli zachowywać się w sposób, który jest naruszeniem Bribery Act 2010 lub polityki zwalczania przekupstwa firmy JATO, prosimy o kontakt z The Compliance Officer, wysyłając maila do compliance.officer@www.jato.com

Wybierz sposób kontaktu z nami