JATO Analysis
& Reporting

JATO Analysis and Reporting är en skräddarsydd tjänst med fokus på de individuella behoven hos våra kunder. Hjärtat i vår konsultverksamhet är tillgång till våra unika data. Genom att kombinera det med våra team av erfarna specialister kan vi erbjuda lösningar och råd för ett brett spektra av utmaningar inom fordonsindustrin:

Har ni en specifik verksamhetsutmaning som kan dra nytta av ett externt perspektiv?

Behöver ni analysera ett visst segment för att stödja ett projekt? Vill ni komma åt JATOs stora datamängder, men är osäker på var ni ska börja? Då kan JATO Analysis and Reporting hjälpa er – vi börjar med att förstå i detalj de frågor ni har och arbetar sedan tillsammans med er, antingen som ett engångsprojekt eller kontinuerligt för att skapa insikt och kunskap som kommer att hjälpa ert beslutsfattande.

  • NYA MÖJLIGHETER

   JATO kan identifiera nya möjligheter för er verksamhet, övervaka trender, prissättningar och specifikationer för att leverera lösningar som passar behoven för ert företag

  • SAMARBETE

   JATO kan också samarbeta med er på en teknisk nivå, erbjuda utbildning och operativ kompetens

  • SKRÄDDARSYDD ANALYS

   Oavsett krav, från engångsanalysfunktioner till hela skräddarsydda lösningar, har JATO lösningen

  • BRANSCHKUNSKAP

   Med JATO kan ni också räkna med det oväntade – vi är väl rustade för att hantera brådskande förfrågningar

  • RAPPORTER OCH KONSULTING

   Vi erbjuder en snabbinsatstjänst där rapporter och konsulttjänster behövs för att lösa era angelägna frågor

  • ÖKAD FÖRSÄLJNING

   Ökad försäljning på nya marknader

  • KONKURRENSFÖRDELAR

   Uppnåkonkurrensfördelar

  • NYA TRENDER

   Förstå konsekvenserna av nya trender

  • JÄMFÖRELSE

   Jämförelse gentemot konkurrenter

  • POSITIONERING

   Optimera pris- och positioneringsstrategier

  • INTEGRATION

   Integrera komplexa datasystem

Kontakta JATO för att diskutera hur vi kan skapa en skräddarsydd lösning för att hjälpa ert företag. Vi ser fram emot att prata med dig.

Relaterade Tjänster

KONTAKT - HUVUDKONTOR