JATO-LMC Automotive Global Light Vehicle Sales Forecast

Upptäck hur kombinationen av JATOs historiska försäljningsdata och registreringsintelligens med LMC Automotive försäljningsprognoser kan stärka era produkter och er affärsplaneringsprocess.

Med ökande valmöjligheter för konsumenterna och hård konkurrens på marknaden letar alla fordonstillverkare efter en oberoende tjänst för volymprognos, för att få en opartisk analys av deras egna samt deras konkurrenters framtida tillväxtmöjligheter.

Prognosering kräver specialisering och erfarenhet för att skapa en insikt som du kan lita på. JATO Dynamics samarbetar med LMC Automotive, ett sedan länge etablerat företag för fordonsprognoser och världsledande auktoritet på området. Vi delar samma värderingar för detaljer och kvalitet, faktorer som är avgörande för att generera prognoser som kan grunda viktiga beslut för ert företag.

Båda företagen tillhandahåller en nivå av tillgänglighet och kundservice som är oöverträffad i branschen. Vi är alltid villiga att både höja värdet på de tjänster vi erbjuder och besvara frågor som kan uppstå.

LMC Automotive är den ledande leverantören av fordonsproduktion, försäljning och prognoser som erbjuder omfattande och detaljerade försäljningsprognoser för utvalda regioner (Europa, Nord- och Sydamerika och Asien-Stillahavsområdet) och den globala marknaden.

  • Täckta Marknader

   Täcker alla vitala marknader, motsvarande mer än 94% av den globala marknaden

  • Oberoende Överblick

   En oberoende, opartisk och regelbundet uppdaterad överblick av den framtida marknaden

  • Med Tillförlit

   Prognoser som kan användas med hög tillförlit att driva affärsbeslut

  • Förståelse

   Ett kritisk stöd till kunder för att förstå marknadsförändringar och hur de kommer att påverka prognoserna

  • Konsekvens

   En konsekvent nivå av detaljer på alla omfattade marknader

  • Globala Prognoser

   Globala prognoser för försäljning av lätta fordon i 62 länder – 56 länder ner till märke och modell, med ytterligare 6 länder på landsnivå

  • Månatliga Prognoser

   Månatliga prognoser på sju års sikt, fullt uppdaterade varje månad

  • Bilar och Lätta Lastbilar

   Prognoser för alla passagerarfordon (SUV och MPV inkluderat) och lätta lastbilar upp till 6 ton

  • Pålitlig Källa

   Tre metoder kombineras för att generera prognoser på kort, medellång och lång sikt

  • Kvartalsrapporter

   Summeringsrapporter levereras kvartalsvis som beskriver vad som underbyggt prognoserna med en översikt på tillverkare och land

En Unik Kombination av Historisk och Prognostiserad Data 

Global Light Vehicle Sales Forecast är en rapporteringstjänst för fordonsindustrin som ger viktig information och analys för fordonstillverkare. Prognosen omfattar alla delar av personbilar och lätta kommersiella fordonssektorn (upp till 6 ton) och erbjuder en sju års tidshorisont. JATO-LMC Automotive Global Light Vehicle Sales Forecast tillhandahåller och uppdaterar månadsprognoser per tillverkare, märke, fordonstyp, segment och modell, och omfattar över 94% av den globala försäljningen.

Värdet av Prognoser

Prognosdata och antaganden bakom dem är av avgörande betydelse för marknadsföring- och produktplanerare/chefer, prissättning analytiker, försäljningskampanjplanerare och annat branschfolk för att:

 • få en oberoende och opartisk bild av drivkrafterna bakom efterfrågan och vad de drivkrafter kommer att innebära för de totala industrivolymerna under de kommande åren
 • se hur de totala industrivolymerna kommer att fördelas över de fordon som säljs på respektive marknad; regionalt och globalt, med hänsyn till utgående modell och lansering av nya modeller
 • förstå hur förseningar i införandet av nya modeller kan ha en avgörande inverkan på försäljningsvolymen när nya modeller lanseras
 • validera viktiga interna antaganden mot antaganden från en specialist med stor erfarenhet av oberoende prognoser
 • ge detaljerad och tillförlitlig information för att stödja snabba och effektiva affärsbeslut
 • bättre förståelse för global framgång för konkurrenter och jämförande produktplacering i både befintliga och nya marknader och segment

För mer information och för att ta reda på hur JATO-LMC Automotive Global Light Vehicle Sales Forecast kan höja värdet på ert företag– klicka här. Vi ser fram emot att prata med dig.

Relaterade Tjänster

KONTAKT - HUVUDKONTOR