Hur gör ni för att hantera era interna affärsprocesser på ett effektivare sätt? Hur tror ni att ni beställer rätt fordon, och på så sätt skär ner antalet fel?

Den komplicerade karaktären av fordonsindustrin i kombination med skiftande kundbehov och ökad kunskap ställer nya krav på denna sektor. Har ni kontroll och är uppdaterade om de frekventa ändringarna av modellversioner, specifikationer och priser hos tillverkarna?

Så vad ger er kundernas förtroende att ni beställer det fordon de beställt? Kostnaden för felaktig information till ert företag kan vara skillnaden mellan positiv eller negativ tillväxt. Karaktären på marknaden gör det svårt ständigt hålla sig uppdaterad med de senaste ändringarna, vilket tar resurser från andra viktiga delar av er verksamhet.

Så nu är det upp till era försäljnings- och marknadsföringsrådgivare... Är de bäst lämpade att ge råd om vilka fordon som är bäst lämpade för kundens behov? Hur skaffar de sina fordonskunskaper, som ska bygga tillit och förtroende? Att ha aktuell information till hands garanterar kundnöjdhet och minskar fel. Har de möjlighet att jämföra fordon på ett sätt som gynnar de fordon som utger den största vinsten?

Att kunna visa grundläggande produktkunskaper är en viktig försäljningsfördel. Det ger kunden tillit till att vid undertecknandet av en beställning så kommer den begärda fordonsspecifikationen beställas korrekt.

Varför Fleet- och Leasingföretag väljer JATO

Våra kunder vänder sig till oss för att hjälpa dem med korrekt specifikationsinformation av hög kvalitet för bilar och lätta lastbilar. Vår portfölj av lösningar för Fleet- och Leasingföretag kan ge rätt information för att förbättra kundens upplevelse och minska kostanden för felaktig data.

För information om tjänster och produkter från JATO

Kontakta oss