Hur håller man sig uppdaterad med en ständigt föränderlig fordonsmarknad? Hur gör ni de "taktiska" informerade besluten som stimulerar efterfrågan på en konkurrensutsatt marknad? Tillverkningsindustrin inom fordonsbranschen står inför stora utmaningar. Kundens förändrade livsstil, kunskap, teknisk innovation och nya marknader formar framtiden för branschen.

Vilka viktiga specifikationer, funktioner och prestanda kommer behöver ni för att konkurrenskraftigt placera definierade produktkoncept? Vilken marknadsinformation behöver ni för att förevisa den kommersiella lönsamheten för era nya produkter?

Behovet av korrekt, aktuell och fullständig information är större än någonsin tidigare. Att kunna specificera vilka komponenter, funktioner och prestationsmål som krävs för att konkurrenskraftigt placera definierade produkter är avgörande för att säkerställa den kommersiella lönsamheten och avkastningen på investeringar.

Nu är det upp till era produktplanerare... Har de tillgång till rätt information för att hjälpa dem identifiera viktiga trender inom marknadssegmentet att stödja en framtidsvision? Har era produktplaneringsgrupper tillgång till en integrerad global lösning för att göra värdefulla, fördjupande analyser?

Hur övervakar de och förstår framtida konkurrerande modeller och tekniker? Hur upptäcker de nya specifikationstrender och spårar hur populära olika tillval är?

Att kunna visa på oumbärlig branschkunskap genom hela produktlivscykeln är avgörande för er lanseringsframgång. Det inger förtroende om att de har rätt produkt för en viss marknad, med rätt komponenter och funktioner som tilltalar era kunder.

Varför Fordonstillverkade Väljer JATO

Våra kunder vänder sig till oss för att hjälpa dem leverera kvalitet, exakt information om volymspecifikationer för bilar och lätta lastbilar. Vår portfölj av lösningar kan förse fordonstillverkare med den marknadsinformation som krävs för att stödja alla stadier i produktens livscykel; från inledande planering till försäljningsframgång.

För information om tjänster och produkter från JATO

Kontakta oss