JATO Incentives

Hur analyserar ni marknadskampanjer för personbilar och lätta lastbilar i dagsläget? Ur ett produkthanteringsperspektiv, är ni säkra på att ni har rätt produktbalans när kampanjer introduceras? Hur bedömer ni i nuläget nyttan av era kampanjer och hur kan ni använda den informationen för framtida investeringsbeslut? Känner ni att er positionering är konkurrenskraftig med tanke på era nuvarande utgiftsnivåer för kampanjer?

Vad vet vi?

Information om kvalitetskampanjer är en central del av många av de viktigaste affärsprocesserna för fordonstillverkare. Oavsett om det gäller vinstbedömning för framtida investeringsbeslut, att avgöra om ett fordons är prisvärt, försöka prismässigt positionera ett fordon konkurrenskraftigt, eller se till att ”taktiska” åtgärder på lämpligt sätt fördelas i kampanjplanering – så är omfattande analys av andra kampanjer på marknaden är avgörande.

Och vad betyder det?

Konsumenternas ökade valmöjligheter och hård konkurrens på bilmarknaden har gjort erbjudandet av kampanjer till en viktig faktor i alla led av produktens livscykel.

JATOs Dealer Incentives förstärker vårt erbjudande med offentliga kampanjer, genom att tillhandahålla mer insikt i uppdelningen av fordonspris, inklusive genomsnittligt potentiellt transaktionspris och genomsnittligt minsta transaktionspris

  • TAKTISKT STÖD

   Ger en överskådlig bild av de taktiska stödåtgärderna på marknaden för att kunna agera och bemöta konkurrentskraftigt.

  • HELT INTEGRERAT

   Helt integrerat för att stödja fordonsprissättning på versionsnivå, och för att förstå fordonsprisets position efter specifikation- och kampanjjustering.

  • KAMPANJKOSTNADER

   En kombination av JATO Model Mix och JATO Incentives ger er möjlighet att värdera kampanjernas kundnytta och hur de påverkar köpbeteendet.

  • VÄRDEANALYS

   JATOs Model Mix-information och kampanjer gör att ni kan analysera genomsnittliga värden för kundens räkning, och effekterna av kampanjer.

  • NATIONELL RESEARCH

   JATO samlar in data för alla publika kampanjer från importörerna.

  • VERSIONSNIVÅER

   Kampanjer kan analyseras på versionsnivå (UID).

  • KAMPANJVÄRDEN

   Kampanjvärden beräknas för kampanjer där inget direkt kundvärde existerar, till exempel kampanjer för finansering.

  • KAMPANJTYPER

   Separata analyser av kampanjtyper, t.ex. rabatter, produkter, finansering, ägande, etc., är möjligt.

  • MULTIPLATTFORM

   Finns i olika format och system beroende på kundens behov, vilket möjliggör mikroanalysnivå om så krävs.

  • VOLYMVÄGDA KAMPANJER

   Kampanjer kan viktas med hjälp av JATO Model Mix.

Hur kan JATO Incentives hjälpa?

JATO Public Incentives (fordonstillverkare till konsument) ger omfattande information som är väsentlig för att förstå marknaden. Detta gör att våra kunder kan få en fullständig bild när de gör konkurrensjämförelser och effektivt reagera på konkurrenternas kampanjerbjudanden.

JATO Dealer Incentives (fordonstillverkare till återförsäljare) gör det möjligt för våra kunder att positionera sina fordon, inklusive återförsäljarstöd, bonus- och marginalinformation. Detta bidrar till att maximera kampanjens effektivitet och få bättre kontroll över tillverkares och återförsäljares bidrag till konsumentkampanjer.

Båda är utformade för maximal funktionalitet, för att gör både tillgång till, och användning av, vår djupgående kampanjinformation så enkel, praktisk och mångsidig som möjligt.

Data för JATO Incentives finns tillgängligt för ett antal länder; för mer information och för att ta reda på hur JATO Incentives kan höja värdet på ert företag – ladda ner den bifogade faktablad eller klicka här. Vi ser fram emot att prata med dig.

Relaterade Tjänster

KONTAKT - HUVUDKONTOR