Vision och Mission

Vision och Mission sammanfattar vår ambition, hur vi vill samarbeta med våra kunder och även var vi vill vara i framtiden.

Vår Vision

Att vara världens mest intressanta ledare för affärsbeslutslösningar inom fordonsindustrin.

Vår Mission

Vår mission tar vår uttalade vision ett steg längre och beskriver hur vi ska nå vår vision.

Vi kommer att skapa spänning genom banbrytande idéer, problemlösning och överstiga våra kunders förväntningar.

Våra medarbetare är partners i vår framtid och delägare i våra önskningar. Vi kommer alla leda och agera i enighet med våra riktlinjer.

Vår strategiska avsikt är att hjälpa våra kunder skapa betydande konkurrensfördel genom att ständigt vara den ledande leverantören av data, information och kunskap, för att i slutändan förbättra våra kunders arbetsprocesser, informerade besluttagande och affärsresultat.

Vi uppmuntrar aktivt våra kunder att ge feedback på hur vårt arbete motsvarar vår uttalade vision och mission…

Vi driver en affärsetik av ständig förbättring, samtidigt som vi inser att vi inte alltid kan ha alla rätt för alla våra kunder. Vi är beroende av en nära och ärlig relation för att säkerställa att vi har bästa möjliga utgångsläge att alltid ge en exceptionell upplevelse.

För att hjälpa oss att förbättra vår service till er, kontakta oss på customer.experience@jato.com. Var ni än befinner er i världen kommer vi att återkomma till er inom 24 timmar.

Välj hur ni vill kontakta oss