Kommer ni ihåg förra gången ni behövde söka information om specifikationer och rabatter? Hur lätt var det att finna och hittade du det ni letade efter? Vår erfarenhet säger oss det är tidskrävande och svårt att hitta och jämföra specifikationer och rabatter.

Låter detta scenario bekant?
Det är dags för revidering av er prislista för traktorer...
• Ledningen på lokal- och bolagsnivå diskuterar alla justeringsfaktorer
• Viss konkurrensanalys görs på några viktiga modeller, beroende på tillgängligheten av aktuella prislistor från konkurrent
• Den manuella datainsamlingen är långsam, och analyser blir teoretiskta när justering görs för värdeanalyser
• Modellmixen och tillvalen är svåra att jämföra

I en ständigt växlande marknad finns det inte längre finns tid att titta på alla detaljer
För att ni ska ligga steget före era konkurrenter är möjligheten för er att förstå vad som händer på marknaden avgörande, och låter er positionera ert modellprogram mer lönsamt.

Att kunna visa att era beslut baseras på en robust efterforskning och analysprocess tillåter er att:

• Förbättra hanteringen av livscykelsprocessen; era produkter blir konkurrenskraftiga och vinner marknadsandelar
• Tillgång till nödvändig information leder till välgrundat beslutsfattande, som sparar tid och budget
• Korrekt information för att se till era produkter är lämpliga för sitt ändamål
• Stödjer utvecklingen av livscykeln för er nya modell

Våra kunder inom traktortillverkning kan jämföra rabatter på ’riktiga’ justerade fordonsspecifikationer och komma fram till ett återförsäljarnettopris som de kan lita på – ” Välinformerat, välorganiserat och tillförlitligt."

Varför Traktortillverkare väljer JATO

Våra kunder vänder sig till oss för att hjälpa dem jämföra rabatter på ’riktiga’ justerade fordonsspecifikationer och komma fram till ett återförsäljarnettopris som de kan lita på, som är välinformerat, välorganiserat och tillförlitligt.

För information om tjänster och produkter från JATO

Kontakta oss